Podnikání & odpovědnost

29.3.2018

Zpráva z ČAP: Pojištění odpovědnosti má každý 11. živnostník

Statisícům nepojištěných společností a živnostníkům hrozí, že způsobené škody budou muset hradit ze svého. Pojištění obecné odpovědnosti se pohybuje na úrovni 8,3 %, to znamená, že je pojištěn každý 11. subjekt. Vyplývá to z aktuální analýzy České asociace pojišťoven (zkratka ČAP). Zdroj z článku: http://www.opojisteni.cz/tema/cap-pojisteni-odpovednosti-ma-kazdy-11-zivnostnik/

„Nový občanský zákoník pracuje s novou skutkovou podstatou, kdy podnikatel odpovídá za radu nebo doporučení, které poskytne svému zákazníkovi (neodborníkovi) v rámci své profese. Zvyšuje se tím riziko odpovědnosti za činnost, kterou provozuje“. Pod vlivem novely stoupá i výše odškodnění, a to nejen u škod na majetku, ale především pokud jde o újmy na zdraví.


Příklady z praxe – vybrané profesní segmenty:

Ostatní služby mimo zdravotnictví

V segmentu je registrováno 149 399 subjektů, nicméně pojištění má sjednáno pouze 45 007 společností – téměř 105 000 firem a živnostníků se vystavuje riziku, že uvedenou škodu pokryjí z vlastních zdrojů.

  • Instalatér prováděl montáž rozvodů vody v pražském bytovém domě, v novostavbě. Asi po roce bylo zjištěno, že dochází k úniku vody ze svaru na potrubí, které bylo předmětem zakázky uvedeného instalatéra. Voda poškodila malby, tapety, sádrokartony a podlahy (s tím se pojila i demontáž a opětovná montáž kuchyňských linek), dále byly poškozeny zárubně a dveře. Jelikož byly při zjištění závady byty již obydleny, vznikly také náklady spojené se stěhováním, vysoušením, spotřebou elektrické energie apod. Celkem bylo z pojištění odpovědnosti vyplaceno 154 884 Kč.
  • Podnikatel provozoval svou činnost v pronajatých prostorách. Po prasknutí přívodní hadičky na WC, neboť zde neprováděl kontrolu ani údržbu, vytékající voda poškodila stavební součásti budovy a dále i prostory ordinace lékařky. Ta uplatnila škodu na lékařském vybavení ordinace a ušlý zisk. Celkem bylo vyplaceno 587 955 Kč.
  • Pojištěný prováděl v novém rodinném domě připojení tepelného čerpadla. Při navýšení tlaku vody ve vodovodním řádu se uvolnila hadička k tepelnému čerpadlu a došlo k vytopení domu. Celkem bylo vyplaceno 798 085 Kč.
  • Při štukování stěny pro zákazníka došlo neopatrností řemeslníka ke stržení televizoru. V rámci likvidace této události bylo vyplaceno 4750 Kč.
  • Pojištěný instaloval skleněnou stěnu v reprezentační místnosti společnosti, přičemž došlo k pádu této stěny a poškození tapety, podlahové krytiny a designového nástěnného svítidla. Celkem bylo vyplaceno 69 025 Kč.
  • V důsledku špatného zajištění výstavního stánku došlo k poškození vedle stojícího vozidla. Vyplacená částka: 5997 Kč.
Ubytování, stravování a pohostinství

V segmentu je registrováno 46 339 subjektů, nicméně pojištění má sjednáno pouze 11 806 společností, a takřka 35 000 firem a živnostníků se tedy vystavuje riziku, že uvedenou škodu uhradí z vlastních prostředků.

  • Pojištěná vlastní penzion a v době ubytování hostů došlo ve večerních hodinách neznámým pachatelem k odcizení odložených jízdních kol. Celkem bylo vyplaceno 20 908 Kč.
Těžba dřeva a síťová odvětví

V segmentu je registrováno 12 719 subjektů, nicméně pojištění má sjednáno pouze 3732 společností – téměř 9000 firem a živnostníků se vystavuje riziku, že uvedenou škodu zaplatí ze svého.

  • Při kácení stromu došlo k utržení kmene v nedořezu a k pádu části stromu na sloup vysokého napětí. Energetické společnosti byla uhrazena škoda ve výši 178 387 Kč

Konzultace Vašich pojistných smluv: ZDE 🙂

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *