Nejčastější škody u pojištění majetku

5.2.2019

Jaké byly nejčastější škody u pojištění majetku v roce 2018?

Výběr na pojistném trhu je opravdu široký. Každý klient je jiný a jeho preference pojištění se mohou lišit dle místa bydliště, zažitých zkušeností a majetku. Někdo se pojišťuje kvůli obavám z vandalismu, někdo proti krádeži a další se chce chránit zejména proti přírodním živlům. Jaké jsou podle statistiky nejčastější pojistné události?

Dle údajů z pojišťoven bylo do září minulého roku zaznamenáno 151 323 pojistných událostí z běžných pojistných rizik, nejčastější příčinou byly vodovodní škody. Za ty je možné považovat únik vody z řádně instalovaného vodovodního potrubí, armatur, zařízeních pro ohřev vody, kanalizačních řádů a dalších zařízení. Vodovodní škody představovaly 25 procent všech pojistných událostí.

Na druhém místě skončily škody způsobené vichřicí. Ty tvořily celkem 12 procent ze všech pojistných událostí. Pod vichřicí si lze představit působení větru o minimální rychlosti 75 km/h, byť v nabídce pojišťoven je i rychlost 60 km/h. S vichřicí obvykle přichází i další živly jako blesky nebo krupobití. Jimi způsobené škody způsobené se na celkovém počtu podílely necelými 10 procenty. S přímým či nepřímým úderem blesku také může dojít k přepětí či podpětí v síti, což může poškodit některé elektrické spotřebiče. Počet těchto škod na celku byl 8procentní.


Jak si stojí požár, povodeň, krádež nebo vandalismus?
Nejničivější, avšak ne tak častou pojistnou událostí byl požár. Ten z celkových pojistných událostí tvořil pouhá 3 procenta. Přesto je průměrná škoda při požáru kolem půl milionu korun. Pojištění se také vztahuje na následky požáru, jako jsou zničení pojištěné věci zplodinami, či škody způsobené hašením nebo stržením při zdolávání ohně. Povodně či záplavy zaujímají lehce přes 3 procenta. Po požáru se jedná většinou o druhou nejvíce zničující událost na majetku. Průměrná výše škody u povodně se pohybuje okolo 150 000 korun. Škody způsobené krádeží se na celku podílejí 8 procenty a vandalismus 5,5 procenty.
Jaké pojištění vybrat jako nejvhodnější?
I přes jakékoliv statistické údaje by mělo pojištění především splňovat požadavky toho, kdo si ho sjednává. To znamená, pokud žadatel přijde s jasnou představou, výběr nabízených produktů je už to nejmenší. Důležité je znát všechny podrobnosti o majetku, který hodlá pojistit. Zejména rizika, která v dané lokalitě hrozí, a hodnotu pojišťované nemovitosti. A samozřejmostí je pravidelná aktualizace smlouvy, v čase se cena nemovitosti mění. Pojistná částka by měla být stanovena tak, aby si pojistník mohl pořídit v případě celkové škody obdobnou nemovitost ve stejné lokalitě. Pokud bude majetek podpojištěn a dojde ke škodní události, pojišťovna bude plnění krátit úměrně k poměru podpojištění.

Konzultaci vašeho pojištění majetku lze domluvit i ZDE 🙂

Zdroj informací: článek


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *