Repatriace & cestovní pojištění

6.9.2018

Repatriace (z pozdně latinského repatriare) je proces vrácení osoby zpět do místa jejího původu, do vlasti.

Cestovní pojištění & repatriace – co by nás všechny, co cestujeme do zahraničí mělo zajímat je tzv.:


Zdravotní repatriace = když je cestovatel neschopen pokračovat ve své cestě ze zdravotních důvodů, je pojišťovna požádána o repatriaci pacienta. Doprava může být řešena běžným letem, autosanitkou nebo aerosanitkou (let letadlem upraveným jako sanitka).

Repatriace post-mortem (po smrti) = převezení ostatků do vlasti.


Správné nastavení pojistné částky v rámci cestovního pojištění může sehrát v neočekávaných chvílích (nemoc x úraz) velmi důležitou roli; nepodceňujme tedy správné nastavení i tohoto možná velmi jednoduchého pojištění s ohledem např. na destinaci naší dovolené či pracovní cesty, plánované sportovní aktivity a v neposlední řadě i s ohledem na naše schopnosti – zkušenosti.

STORY: Ze zkušenosti klientů již vím, že např. dopravní nehoda na zapůjčené motorce ve Vietnamu a následná operace po nehodě a transport pacienta do vlasti může klidně přijít na více než 3 mil. Kč. Připomenutí si této zkušenosti mne již vždy „nakopne“ pro správné nastavení pojistné ochrany na cesty do zahraničí.


AKTUÁLNĚ lze využít i velmi dobře zpracované nabídky tzv. „KARTA – ROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ„, která již zahrnuje dostatečné pojistné krytí i s ohledem na různé typy našich cest do zahraničí :).

Informace: KONTAKT 🙂


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *