Invalidita & ztráta příjmu

11.9.2018

O kolik přicházíme peněz v případě invalidního důchodu?

Nejen úraz, ale i nemoc může člověka vyřadit z pracovního trhu. Často jediným příjmem je poté velmi nízký invalidní důchod, který ani zdaleka nepokryje původní životní úroveň. Člověk tak přijde o spoustu peněz.

Invaliditou se rozumí ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká v důsledku vážného onemocnění (96 %) nebo úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

Invalidita představuje velkou finanční zátěž pro celou rodinu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu. Navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek, přes ošetřovatele, až po úpravy bytu či rodinného domu.

Příklad ze života (otevři)

Žena přišla o 28 000 Kč měsíčně:

Čtyřicetiletá podnikatelka onemocněla karcinomem žaludku. Po roce pracovní neschopnosti jí stát vyměřil plný invalidní důchod 2. stupně ve výši 8 500 Kč. Propad jejího příjmu byl obrovský. Z původního čistého příjmu ve výši 36 520 Kč se propadl o 28 108 Kč. Dokážete si to představit? Podnikatelka má rodinu, dvě malé děti. Manžel je stavební inženýr s platem 40 000 Kč hrubého. Co pak hypotéka na dům a leasing na osobní automobil?; děti různé kroužky?, … atd. To jsou standardní náklady, na které najednou chybí peníze.

Řešením nízkých státních invalidních důchodů je připojištění INVALIDITY.

Problém je, že lidé často nejsou připojištěni nebo mají ve svých stávajících smlouvách špatně nastavená rizika a výši krytí těchto rizik.

Jak máte nastaveno VY? Máte ve své smlouvě nastaveno toto připojištění? konzultace zde 🙂


V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

1.stupeň – pokles o 35 – 49 %

2.stupeň – pokles o 50 – 69 %

3.stupeň – pokles o více než 70 %

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 v České republice registrováno 425 788 lidí pobírajících invalidní důchod, což je více než 4 % naší populace. Důvodem nárůstu invalidity je častější výskyt civilizačních onemocnění. V roce 2017 bylo vyplaceno 163 920 invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně a 71 031 lidí pobíralo invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně.

Nejvíce invalidních důchodů bylo vyplaceno pro invaliditu 3. stupně – 190 837 (téměř 45 %). Nejčastější příčiny invalidity jsou: nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, duševní poruchy a poruchy chování, nemoci oběhové soustavy. 


Zdroj: opojisteni.cz


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *